Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 8:31 Knjiga O Kristu (CKK)

Što na sve to reći? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 8

Prikaz Poslanica Rimljanima 8:31 u kontekstu