Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 8:26 Knjiga O Kristu (CKK)

Isto tako, Sveti Duh nam pomaže u našoj slabosti. Jer mi ne znamo ni kako ni što bismo trebali moliti, ali Sveti Duh moli se za nas uzdasima koji se ne mogu riječima izraziti.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 8

Prikaz Poslanica Rimljanima 8:26 u kontekstu