Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 7:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Znam da nema dobra u meni, to jest u mojoj grešnoj ljudskoj naravi. Sposoban sam htjeti dobro, ali ne i činiti ga.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 7

Prikaz Poslanica Rimljanima 7:18 u kontekstu