Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 7:17 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali ne mogu sebi pomoći jer me grijeh u meni tjera da činim zlo.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 7

Prikaz Poslanica Rimljanima 7:17 u kontekstu