Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 2:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Misliš li ti, čovječe, koji i sam tako činiš, a osuđuješ druge, da ćeš izbjegnuti Božji sud?

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 2

Prikaz Poslanica Rimljanima 2:3 u kontekstu