Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 2:22 Knjiga O Kristu (CKK)

Zabranjuješ preljub, a počinjaš ga! Idoli su ti gnusni, ali pljačkaš njihove hramove!

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 2

Prikaz Poslanica Rimljanima 2:22 u kontekstu