Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 15 Knjiga O Kristu (CKK)

Živjeti da ugodimo drugima

1. Zato mi koji smo jaki u vjeri i čvrsta uvjerenja moramo nositi slabosti slabih i biti obzirni prema njima. Ne smijemo ih sablažnjavati onime što je nama slobodno samo zato da bismo sebi ugodili.

2. Svatko od nas neka ugađa bližnjima izgrađujući ih.

3. Jer ni Krist nije sebi ugađao. Kao što piše u Svetome pismu: "Pogrde onih koji tebe ruže pale su na mene."

4. To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.

5. Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.

6. Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.

7. Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.

8. Krist je postao slugom Židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim precima.

9. Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao:"Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve tvojem imenu."

10. Na drugom pak mjestu kaže: "Radujte se, narodi, skupa s njegovim narodom, sa Židovima!"

11. I još: "Slavite Gospodina, svi puci; slavite ga svi narodi na Zemlji!"

12. Prorok Izaija je napisao: "Pojavit će se Davidov nasljednik da vlada nad poganima. U njega će polagati svoje nade."

13. Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom u vjeri, neka vam dade izobilnu nadu u snazi Svetoga Duha.

Pavlova služba

14. Uvjeren sam, draga braćo, da ste puni čestitosti. Sve ovo vrlo dobro znate i sposobni ste jedni druge urazumljivati.

15. Pa ipak sam uzeo tu slobodu da vas podsjetim na to što već znate. Jer Božjom milošću

16. služim Isusu Kristu među vama poganima. Donosim vam Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.

17. Mogu se zato pohvaliti onime što je Isus Krist učinio kroz moju službu Gospodinu.

18. Ničim se drugim ne usuđujem hvaliti osim onime što je Krist kroz moje propovijedanje i djela učinio za obraćenje pogana

19. snagom čudesnih znakova, silom Svetoga Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.

20. Uvijek sam se trudio propovijedati Radosnu vijest gdje se Krist još nije spominjao, a ne gdje su već drugi položili temelj propovijedanju

21. da se ostvari što piše u Svetome pismu:"Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, razumjet će ga oni koji nikada nisu za njega čuli."

22. Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.

Pavao se sprema na put

23. Ali sad sam završio s radom u tim krajevima, a već godinama žarko želim doći k vama.

24. Kanim otići u Španjolsku, pa ću se na putu zaustaviti u Rimu. Pošto barem malo vremena provedem s vama, možete me opet otpraviti na put.

25. Ali prije toga moram do Jeruzalema da svetima odnesem milodar

26. jer su vjernici u Makedoniji i u Ahaji skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu.

27. To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.

28. Čim im predam taj novac te tako dovršim njihovo dobro djelo, krenut ću u Španjolsku i usput doći k vama.

29. Siguran sam da ću k vama stići s puninom Kristova blagoslova.

30. Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.

31. Molite se da u Judeji umaknem nevjernicima i da svetima u Jeruzalemu bude po volji pomoć koju im nosim

32. kako bih, po Božjoj volji, mogao radosno doći k vama i tu se odmoriti.

33. Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen.