Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 12:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Bog je svakome od nas dao sposobnost da neke zadaće dobro obavljamo. Zato, ako vam je Bog dao dar prorokovanja, govorite kada vjerujete da Bog govori kroz vas.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 12

Prikaz Poslanica Rimljanima 12:6 u kontekstu