Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 12:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Trudite se da, ako je moguće, živite u miru sa svima.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 12

Prikaz Poslanica Rimljanima 12:18 u kontekstu