Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 11:31 Knjiga O Kristu (CKK)

Sada su pak tako Židovi buntovnici, a vi imate Božju milost. Ali jednog će dana i oni biti dionicima Božje milosti.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 11

Prikaz Poslanica Rimljanima 11:31 u kontekstu