Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 11 Knjiga O Kristu (CKK)

Ostatak Izraela

1. Pitam, dakle, nije li Bog odbacio Židove, svoj narod? Nipošto! Sjetite se da sam i ja Židov, Abrahamov potomak, iz Benjaminova plemena.

2. Nije Bog odbacio svoj narod koji je unaprijed izabrao. Zar se ne sjećate što o tome kaže Sveto pismo? Prorok Ilija žalio se Bogu na Židove:

3. "Gospodine, poubijali su tvoje proroke i srušili tvoje oltare. Samo sam ja ostao, a sada i mene pokušavaju ubiti."

4. Sjećate li se što mu je Bog odgovorio? "Nisi ti jedini ostao", rekao mu je. "Imam ih još sedam tisuća koji se nikada nisu poklonili Baalu."

5. I danas je tako. Nisu svi Židovi otišli od Boga. Nekolicina ih je spašena po Božjoj milosti jer ih je odabrao.

6. A ako su spašeni Božjom milošću, onda nisu spašeni zbog svojih dobrih djela. Inače Božja milost ne bi bila to što jest - darovana i nezaslužena.

7. Većina Židova dakle nije postignula Božju naklonost koju je tražila. Nekolicina koju je izabrao dobila ju je, a ostali su pak otvrdnuli.

8. Kao što kaže Sveto pismo:"Bog je učinio da obamru. Do današnjeg dana zatvorio im je oči da ne vide i zatvorio im je uši da ne čuju."

9. Kralj David o tomu je također rekao: "Neka padnu u zamku, u mrežu i stupicu svoje obilne gozbe i neka ih tako stigne njihova plaća.

10. Neka im oči potamne da obnevide; zauvijek im pogni leđa!"

11. Je li Božji narod dakle tako posrnuo da će neizbježno otići u propast? Nipošto! Božja je nakana bila da spasenje učini dostupno poganima kako bi Židove učinio ljubomornima i naveo ih da ga požele za sebe.

12. Pa ako su Židovi, posrnuvši i odbivši spasenje, donijeli drugim narodima toliko bogatstvo, pomislite samo koliki će tek blagoslov svijet podijeliti s njima kada jednog dana prihvate spasenje!

13. Govorim to posebice zaradi vas pogana. Bog me je imenovao apostolom poganima i to uvijek ističem

14. ne bih li Židove naveo da požele to što imate vi pogani i ne bi li se neki od njih tako spasili.

15. Jer ako je Bog, kad su Židovi odbili spasenje, ponudio to spasenje cijelome svijetu, kako li će tek divno biti kad ga oni prihvate! Mrtvi će oživjeti!

16. Abraham i ostali patrijarsi bili su sveti, pa će i njihovi potomci biti sveti. Jer ako je korijen stabla svet, svete su i grane.

17. Ali neki Židovi, Abrahamove grane, odlomljeni su. A vi pogani, nekoć grane divlje masline, pricijepljeni ste. Tako sada primate blagoslov koji je Bog obećao Abrahamu i njegovim potomcima i hranite se sokovima Božje masline.

18. Ali pazite da se ne hvalite kako ste pricijepljeni umjesto odlomljenih grana. Upamtite da ste samo grane, a ne korijenje.

19. "Ali te su grane odlomljene da bi bilo mjesta za mene", reći ćete.

20. Jesu, ali upamtite: te su grane, Židovi, odlomljene zato što nisu vjerovali Bogu, a vi ste pricijepljeni zato što vjerujete. Nemojte se uznositi, već se bojte onoga što bi se moglo dogoditi.

21. Jer ako Bog nije poštedio one prve grane, neće ni tebe poštedjeti.

22. Vidite li kako je Bog dobar i strog? Strog prema neposlušnima, a dobar prema vama koji se pouzdajete u njegovu dobrotu. Ali prestanete li se u nju pouzdavati, i vi ćete biti odsječeni.

23. A odustanu li Židovi od svoje nevjere, Bog će i njih ponovno pricijepiti. On ima moć da to učini.

24. Jer ako je Bog htio uzeti vas, koji ste po svojoj naravi grane divlje masline, i pricijepiti vas na dobro drvo, koliko će radije pricijepiti Židove na drvo kojemu pripadaju!

Božja milost namijenjena je svima

25. Želio bih, draga braćo, da razumijete ovu tajnu kako se ne biste uzoholili i počeli se hvastati. Neki su Židovi tvrda srca, ali to će trajati samo dok Krista ne prihvati puni broj pogana.

26. Nakon toga će se spasiti sav Izrael. Sjećate li se što su o tomu rekli proroci:"Sa Siona će doći Izbavitelj; odvratit će od bezbožnosti sve Židove.

27. Tada ću ispuniti svoj savez s njima i ukloniti njihove grijehe."

28. Mnogi su Židovi sada protivnici evanđelja. Ali to je vama na dobrobit jer je Bog dao svoje darove vama poganima. Pa ipak, Židovi su još izabrani narod zbog Božjih obećanja danih Abrahamu, Izaku i Jakovu.

29. Jer Božji darovi i pozvanje ne mogu se opozvati.

30. Nekoć ste vi pogani bili buntovnici protiv Boga, ali kad su Židovi odbacili njegovu milost, Bog ju je umjesto njima darovao vama.

31. Sada su pak tako Židovi buntovnici, a vi imate Božju milost. Ali jednog će dana i oni biti dionicima Božje milosti.

32. Jer Bog je sve ljude zatvorio u njihovoj neposlušnosti da se svima smiluje.

33. Kakvoga divnog Boga imamo! Kako su veliki njegovo bogatstvo, mudrost i znanje! Nedokučivi su nam njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi!

34. Zaista, "tko je spoznao Gospodnju misao, tko mu je bio savjetnikom?

35. Ili, "tko je njemu prvi nešto dao da bi mu morao uzvratiti?"

36. Jer sve dolazi od njega, sve postoji po njemu i za njega. Neka mu je vječna slava! Amen.