Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 1:32 Knjiga O Kristu (CKK)

Znaju da prema Božjoj odredbi ljudi koji tako čine zaslužuju smrt, ali svejedno tako postupaju. Štoviše, i drugima odobravaju takve postupke te ih tako na njih potiču.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 1

Prikaz Poslanica Rimljanima 1:32 u kontekstu