Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 1:27 Knjiga O Kristu (CKK)

a muškarci također nemaju naravne odnose sa ženama, već su usplamtjeli pohotom jedni za drugima. Muškarci s muškarcima čine sramotne stvari te na sebi primaju zasluženu kaznu za svoje zastranjenje.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 1

Prikaz Poslanica Rimljanima 1:27 u kontekstu