Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 3:23 Knjiga O Kristu (CKK)

Što god činili, činite od srca, kao Gospodinu, a ne ljudima.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 3

Prikaz Poslanica Kološanima 3:23 u kontekstu