Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 3:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 3

Prikaz Poslanica Kološanima 3:18 u kontekstu