Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 3:14 Knjiga O Kristu (CKK)

A najvažnije je: obucite se u ljubav! Ona nas veže u savršeni sklad.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 3

Prikaz Poslanica Kološanima 3:14 u kontekstu