Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 2:19 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali ne drže se Krista, glave Tijela koje je snažno povezano i koje raste samo dobivajući hranu i snagu od Boga.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 2

Prikaz Poslanica Kološanima 2:19 u kontekstu