Novi Zavjet

Poslanica Hebrejima 7:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Jasno je, naime, da je naš Gospodin podrijetlom iz Judina plemena, koje Mojsije nikad nije spomenuo u svezi sa svećenstvom.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Hebrejima 7

Prikaz Poslanica Hebrejima 7:14 u kontekstu