Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Novi Zavjet

Poslanica Hebrejima 7 Knjiga O Kristu (CKK)

Melkisedek i Abraham

1. Melkisedek je bio šalemski kralj i svećenik Svevišnjega Boga. Kad se Abraham vraćao iz bitke u kojoj je pobijedio nekoliko kraljeva, Melkisedek mu je izišao u susret i blagoslovio ga.

2. Tada je Abraham uzeo desetinu od svega što je u ratu osvojio i dao Melkisedeku, čije ime najprije znači "Kralj pravednosti", a zatim i "Kralj mira", jer šalem znači "mir".

3. U Svetome pismu nije zapisano ništa o njegovu ocu i majci ni o njegovu rodoslovlju, kao ni o datumima njegova rođenja i smrti. On je sličan Božjemu Sinu jer kao da zauvijek ostaje svećenikom.

4. Razmotrite kako je velik bio Melkisedek: veliki izraelski patrijarh Abraham priznao ga je velikim dajući mu desetinu od najboljeg plijena.

5. Svećenicima, Levijevim potomcima, Mojsijev je zakon nalagao da ubiru desetinu od svih, iako su im bili rođaci jer su svi bili Abrahamovi potomci.

6. Ali Melkisedek, koji nije bio u srodstvu s levitima, uzeo je desetinu od Abrahama, koji je imao Božje obećanje, i blagoslovio ga.

7. A neprijeporno je da uvijek onaj tko je veći blagoslivlja manjega.

8. Židovski su svećenici, iako smrtnici, primali desetinu, a za Melkisedeka Bog kao da svjedoči da još živi - jer u Svetome pismu nije zabilježeno ništa o njegovoj smrti.

9. Moglo bi se čak reći da su i Levijevi potomci, koji ubiru desetinu, dali Melkisedeku desetinu kroz svojega pretka Abrahama.

10. Jer iako se Levi tada još nije ni rodio, sjeme iz kojega je proistekao bilo je u Abrahamovu boku kad je Melkisedek od njega ubrao desetinu.

11. Da je levitsko svećenstvo moglo ispuniti Božju nakanu - a na njemu se temeljio Zakon - zašto bi još bilo potrebno da Bog pošalje drukčijeg svećenika, sličnoga Melkisedeku, a ne iz Aronova reda?

12. Ako se mijenja svećenstvo, mora se promijeniti i zakon koji će to omogućiti.

13. Jer taj o kojemu je riječ pripada drugom plemenu, pripadnici kojega ne služe za oltarom.

14. Jasno je, naime, da je naš Gospodin podrijetlom iz Judina plemena, koje Mojsije nikad nije spomenuo u svezi sa svećenstvom.

Isus kao Melkisedek

15. Promjena u Božjemu zakonu još je očitija zbog činjenice da je postavljen drugi svećenik, sličan Melkisedeku.

16. On svećenikom nije postao stoga što je zadovoljavao stari zahtjev da pripada Levijevu plemenu, već snagom neuništivog života.

17. Sveto pismo svjedoči o Kristu:"Ti si svećenik zauvijek i po tome sličan Melkisedeku."

18. Stara zapovijed više ne vrijedi jer je bila nedjelotvorna i nekorisna.

19. Zakon koji je Bog dao preko Mojsija nije mogao ništa učiniti onako kako bi trebalo. Zato nam je dano nešto bolje čemu se možemo nadati, što će nas približiti Bogu.

20. Bog se zakleo da će Krist zauvijek biti svećenikom, što za druge svećenike nikada nije učinio.

21. Jedino je njemu rekao:"Gospodin se zakleo i neće to opovrgnuti: 'Ti si svećenik zauvijek.'"

22. Božjom je zakletvom Isus postao jamcem boljega saveza.

23. U starome sustavu bilo je mnogo svećenika jer ih je smrt priječila da trajno ostanu: kad bi jedan svećenik umro, na njegovo bi mjesto došao drugi.

24. Ali Isus ostaje svećnikom zauvijek i njegovo svećeništvo neće proći.

25. Zato on jednom zauvijek može spasiti svakoga tko po njemu pristupi k Bogu. On zauvijek živi i posreduje za njih.

26. Takav nam veliki svećenik i treba - svet, nedužan, neokaljan grijehom. Odvojen je od grešnika i uzvišeniji od nebesa.

27. Ne mora svakoga dana prinositi žrtve poput drugih svećenika. Oni su to činili za vlastite grijehe, a zatim za grijehe drugih ljudi. Ali Isus je to učinio jednom zauvijek žrtvujući se na križu.

28. Veliki svećenici iz Mojsijeva doba bili su samo ljudi podložni slabostima. Ali nakon Zakona Bog je zakletvom na to mjesto postavio svojega Sina, zauvijek savršena.