Novi Zavjet

Poslanica Hebrejima 5:10 Knjiga O Kristu (CKK)

I Bog ga je postavio da bude Velikim svećenikom poput Melkisedeka.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Hebrejima 5

Prikaz Poslanica Hebrejima 5:10 u kontekstu