Novi Zavjet

Poslanica Hebrejima 2:6-18 Knjiga O Kristu (CKK)

6. Jer u Svetome pismu piše:"Što je običan čovjek da misliš na njega? Što je sin čovječji da ga pohodiš?

7. Nakratko si ga učinio malo manjim od anđela, ali si ga okrunio slavom i čašću.

8. Sve si podložio njegovoj vlasti." Kad mu je sve podložio, ništa mu nije ostavio nepodloženim. Ali sada još ne vidimo da je sve podloženo njegovoj vlasti.

9. Ipak, vidimo Isusa koji je "nakratko bio manjim od anđela" ali je sad "okrunjen slavom i čašću" jer je Božjom milošću pretrpio smrt radi svih.

10. I dolikovalo je da Bog - koji je sve stvorio i za koga je sve stvoreno - privede mnogu svoju djecu k slavi te da patnjama učini savršenim vođu njihova spasenja, Isusa.

11. Tako sada Isus i oni koje on posvećuje imaju istoga Oca. Zato ih se Isus ne srami nazivati braćom.

12. Jer Bogu je rekao :"Naviještat ću tvoje ime svojoj braći i sestrama, i kad se okupe na bogoštovlje, pjevat ću ti hvalospjeve."

13. Poput svoje braće, i on je rekao: "Uzdat ću se u Boga" i: "Evo, ja i djeca koju je Bog dao da mi pripadaju."

14. Budući da smo mi, Božja djeca, ljudska bića od krvi i mesa, Isus je također postao poput nas rodivši se u ljudskome tijelu. Jer samo kao čovjek mogao je umrijeti i smrću slomiti vlast đavla, koji je imao moć nad smrću.

15. Samo je tako mogao osloboditi one koji su živjeli robujući strahu od smrti.

16. Svi znamo da Isus nije došao pomoći anđelima, nego Abrahamovim potomcima.

17. Zato je Isus u svemu morao postati poput nas, braćo i sestre, da bi mogao biti naš milosrdni i vjerni Veliki svećenik pred Bogom te da bi mogao prinijeti žrtvu koja će oprati ljudske grijehe.

18. On, koji je i sam mnogo trpio i bio kušan, može nam pomoći u kušnjama.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Hebrejima 2