Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 6:4 Knjiga O Kristu (CKK)

Neka svatko preispituje svoje postupke pa će razloga za zadovoljstvo naći u sebi, a ne uspoređujući se s drugima.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 6

Prikaz Poslanica Galaæanima 6:4 u kontekstu