Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 3:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali kad je Bog dao obećanje Abrahamu, učinio je to sam, bez posredništva anđela ili čovjeka, jer Bog je jedan.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 3

Prikaz Poslanica Galaæanima 3:20 u kontekstu