Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 2:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad sam vidio da ne slijede istinu evanđelja, rekao sam Petru pred svima: "Kad si ti, Židov po rođenju, prestao izvršavati židovske zakone i živiš poput poganina, kako možeš pogane tjerati da se drže tih zakona?

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 2

Prikaz Poslanica Galaæanima 2:14 u kontekstu