Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 2:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali kad je Petar došao u Antiohiju, pred svima sam mu se usprotivio jer je ono što je učinio zasluživalo osudu.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 2

Prikaz Poslanica Galaæanima 2:11 u kontekstu