Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 4:19 Knjiga O Kristu (CKK)

A isti Bog koji se brine o meni ispunit će i sve vaše potrebe prema svojemu raskošnom bogatstvu, u Kristu Isusu.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filipljanima 4

Prikaz Poslanica Filipljanima 4:19 u kontekstu