Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 3:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne smatram, braćo, da sam već postao kakvim trebam biti, nego da sam se sav dao na to da zaboravim ono što je iza mene i da hitim prema onomu što me čeka.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filipljanima 3

Prikaz Poslanica Filipljanima 3:13 u kontekstu