Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 2:28 Knjiga O Kristu (CKK)

Zato ga što prije šaljem jer znam da ćete se razveseliti kad ga vidite, a onda ću i ja biti manje žalostan.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filipljanima 2

Prikaz Poslanica Filipljanima 2:28 u kontekstu