Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 2:21 Knjiga O Kristu (CKK)

jer se svi drugi brinu samo o sebi, a ne o onomu što je Kristovo.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filipljanima 2

Prikaz Poslanica Filipljanima 2:21 u kontekstu