Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 1:19 Knjiga O Kristu (CKK)

jer znam da se molite za mene, da mi pomaže Duh Isusa Krista i da ću na koncu biti spašen.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filipljanima 1

Prikaz Poslanica Filipljanima 1:19 u kontekstu