Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 1:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Ovo je pismo od Pavla i Timoteja, slugu Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima te starješinama i đakonima.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filipljanima 1

Prikaz Poslanica Filipljanima 1:1 u kontekstu