Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:3 u kontekstu