Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:22 Knjiga O Kristu (CKK)

Molim te, pripravi mi gostinsku sobu jer se nadam da će Bog uslišiti vaše molitve i dati da vam uskoro dođem.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:22 u kontekstu