Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Dragi brate, učini mi tu uslugu, Gospodinu za ljubav. Okrijepi moje srce u Kristu!

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:20 u kontekstu