Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Onezim ti nekoć nije bio od koristi, ali sada je i tebi i meni vrlo koristan.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:11 u kontekstu