Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Ovo je pismo od Pavla, koji je u zatvoru zbog propovijedanja Radosne vijesti o Isusu Kristu, i od našega brata Timoteja. Pišem ga svojemu dragom suradniku Filemonu,

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:1 u kontekstu