Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 5:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer iako su vam srca nekoć bila puna tame, sada ste ispunjeni Gospodnjim svjetlom pa zato tako trebate i živjeti.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 5

Prikaz Poslanica Efežanima 5:8 u kontekstu