Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 4:19-24 Knjiga O Kristu (CKK)

19. Ne mare više je li što dobro ili zlo. Odali su se bludu i u pohlepi počinjaju kojekakve nečistoće.

20. Ali vi niste tako poučeni kad ste spoznali Krista.

21. Ako ste slušali o njemu i ako ste poučeni da je istina u Isusu,

22. odbacite stari način života, starog čovjeka u vama kojega prijevarne požude vode u propast.

23. Umjesto toga, Duh mora obnoviti vaš način razmišljanja.

24. Morate postati novim čovjekom, stvorenim na Božju sliku - pravednim, svetim i istinoljubivim.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 4