Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 3:6 Knjiga O Kristu (CKK)

A tajna je u tome da će pogani, prema evanđelju, skupa sa Židovima biti subaštinicima, udovima istog Tijela i dionicima obećanja u Kristu Isusu.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 3

Prikaz Poslanica Efežanima 3:6 u kontekstu