Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 2:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 2

Prikaz Poslanica Efežanima 2:18 u kontekstu