Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 1:11 Knjiga O Kristu (CKK)

U njemu smo i mi postali baštinicima, predodređeni prema nakani onoga koji sve čini u skladu sa svojom voljom.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 1

Prikaz Poslanica Efežanima 1:11 u kontekstu