Novi Zavjet

Otkrivenje 9:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Vođa im je anđeo Bezdana. Na hebrejskome se zove Abadon, a na grčkome Apolion - Uništavač.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 9

Prikaz Otkrivenje 9:11 u kontekstu