Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Novi Zavjet

Otkrivenje 8 Knjiga O Kristu (CKK)

Jaganjac razlama sedmi pečat

1. Kad je Jaganjac razlomio sedmi pečat, u nebu nastane muk otprilike pola ure.

2. Ugledam zatim kako su sedam anđela koji stoje pred Bogom dobili sedam trubalja.

3. Još jedan anđeo, sa zlatnom kadionicom, stane pred žrtvenik. Dobio je mnogo kada da ga s molitvama Božjega naroda prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.

4. Kadni dim pomiješan s molitvama svetih vine se s oltara, kamo ih je anđeo izlio, pred Boga.

5. Anđeo zatim napuni kadionicu vatrom sa žrtvenika i prospe ju na zemlju. Razlegnu se gromovi i grmljavina, bljesnu munje i nastane potres.

Prve četiri trublje

6. Sedam anđela sa sedam trublja priprave se da zatrube.

7. Prvi zatrubi. Na zemlju se prospu tuča i oganj pomiješani s krvlju. Izgori trećina zemlje, trećina stabala i sva zelena trava.

8. Zatrubi i drugi anđeo. Nešto poput velike ognjene gore padne u more. Trećina se voda u moru pretvori u krv.

9. Trećina svih živih stvorenja u moru ugine i trećina lađa propadne.

10. Zatrubi treći anđeo. Golema ognjena zvijezda padne s neba poput goruće zublje. Padne na trećinu rijeka i izvora.

11. Zvijezda se zove Pelin. Od nje se trećina voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi umre od gorke vode.

12. Zatrubi četvrti anđeo. Trećina Sunca, trećina Mjeseca i trećina zvijezda udareni su tako da se pomrače za trećinu. I dan i noć izgube trećinu svojega sjaja.

13. Pogledam gore i začujem orla kako leteći zrakom glasno viče: "Teško, teško, teško stanovnicima Zemlje kad zatrube posljednja trojica anđela!"