Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Novi Zavjet

Otkrivenje 7 Knjiga O Kristu (CKK)

Bog će sačuvati svoj narod

1. Ugledam zatim četiri anđela kako stoje na četirima krajevima zemlje zadržavajući četiri vjetra da ne zapušu ni zemljom, ni morem, ni kojim drvetom.

2. Ugledam zatim još jednog anđela kako dolazi s istoka noseći pečat živoga Boga. On glasno dovikne četvorici anđela koji su dobili vlast da naude zemlji i moru:

3. "Čekajte! Ne udite ni zemlji, ni moru, ni drveću dok ne stavimo pečat na čelo slugama našega Boga!"

4. Čuo sam koliko ih je opečaćeno: sto četrdeset četiri tisuće iz svih dvanaest izraelskih plemena:

5. iz Judina plemena dvanaest tisuća, iz Rubenova plemena dvanaest tisuća, iz Gadova plemena dvanaest tisuća,

6. iz Ašerova plemena dvanaest tisuća, iz Naftalijeva plemena dvanaest tisuća, iz Manašeova plemena dvanaest tisuća,

7. iz Šimunova plemena dvanaest tisuća, iz Levijeva plemena dvanaest tisuća, iz Jisakarova plemena dvanaest tisuća,

8. iz Zebulonova plemena dvanaest tisuća, iz Josipova plemena dvanaest tisuća i iz Benjaminova dvanaest tisuća.

Slavljenje golemog mnoštva

9. Ugledam zatim veliko, neizbrojivo mnoštvo iz svakoga naroda i plemena, puka i jezika, kako stoji ispred prijestolja i ispred Jaganjca u bijelim haljinama, s palmama u rukama.

10. Glasno viču: "Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjca!"

11. Svi anđeli koji su stajali oko prijestolja, starješina i četiriju bića padnu ničice pred prijestoljem, licem prema zemlji,

12. te se poklone Bogu govoreći:"Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i hvala i čast, i moć i sila pripadaju našemu Bogu u vijeke vjekova. Amen."

13. Jedan od starješina me upita: "Znaš li tko su ti odjeveni u bijele haljine i odakle dolaze?"

14. "Ne znam, gospodine", odgovorim. "Ti znaš." "To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje haljine u Jaganjčevoj krvi i ubijelili ih.

15. Zato stoje pred Božjim prijestoljem i danonoćno mu služe u hramu. Onaj koji sjedi na prijestolju živjet će s njima i zakriliti ih.

16. Nikad više neće biti gladni ni žedni, neće ih više moriti sunce ni žega.

17. Jer Jaganjac koji stoji ispred prijestolja bit će im Pastir. Vodit će ih na izvore vode života. Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.