Novi Zavjet

Otkrivenje 6:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Pogledam i vidim konja zelenka. Konjanik mu se zvao Smrt, a za njim je išao još jedan: Pakao. Dobili su vlast nad četvrtinom Zemlje da ubijaju mačem, glađu, bolešću i zemaljskim zvijerima.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 6

Prikaz Otkrivenje 6:8 u kontekstu