Novi Zavjet

Otkrivenje 6:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Zatim je svatko od njih dobio bijelu haljinu i rečeno im je da se strpe još malo dok se ne ispuni broj Isusovih slugu, njihove braće, koji imaju biti ubijeni kao i oni.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 6

Prikaz Otkrivenje 6:11 u kontekstu