Novi Zavjet

Otkrivenje 3:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Anđelu Crkve u Sardu napiši: 'Ovo govori onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: Znam za sve što činiš. Sloviš kao živ, a mrtav si.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 3

Prikaz Otkrivenje 3:1 u kontekstu