Novi Zavjet

Otkrivenje 22:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 22

Prikaz Otkrivenje 22:8 u kontekstu