Novi Zavjet

Otkrivenje 21:15 Knjiga O Kristu (CKK)

Anđeo je imao štap za mjerenje nalik zlatnoj trski da izmjeri grad, njegova vrata i zidine.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 21

Prikaz Otkrivenje 21:15 u kontekstu