Novi Zavjet

Otkrivenje 2:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali imam ti ponešto prigovoriti. Trpiš ondje neke ljude nalik Bileamu, koji je poučio Balaka da izraelskome narodu postavi stupicu pa ih je naučio da blaguju meso žrtvovano idolima i odaju se bludu.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 2

Prikaz Otkrivenje 2:14 u kontekstu